Čerpacie stanice

ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.

Technológie PHM, servis a predaj výdajných stojanov. Revízia žúmp, čistenie nádrží . Predaj nádrží, konatejnerov na skladovanie PHM, vložkovanie nádrží. Likvidácia nebezpečných odpadov.

GARNER, s.r.o.

Prevádzkovanie čerpacej stanice, predaj pohonných hmôt.