Vymáhanie pohľadávok

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Vymáhanie dlhov - JUDr. Václav Duska, advokát Košice

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK ZABEZPEČUJEME V RÁMCI CELÉHO SLOVENSKA. V rámci vymáhania dlhov poskytujeme klientom právne služby, a to pri mimosúdnom vymáhaní, súdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj v exekučnom konaní. ... 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto. Cookies. Používame cookies, aby sme zaistili správne fungovanie a ...

www.akduska.sk/vymahanie-dlhov/

Smernica č. 19/2020

centrum Košice Löfflerova 2 040 01 Košice Názov smernice Evidencia a postup pri vymáhaní pohľadávok Číslo smernice 19/2020 3 Smernica pre evidenciu a vymáhanie pohľadávok Cieľom smernice je stanovenie postupu pri vymáhaní pohľadávok za sociálne služby poskytované v zariadení núdzového bývania, útulku a dennom stacionári.

pscentrum.sk/wp-content/uploads/2021/04/Smernica-%C4%8D.-19-2020-Evidencia-a-postup-pri-vym%C3%A1han%C3%AD-poh%C4%BEad%C3%A1vok.pdf

Vymáhanie pohľadávok Košický kraj (38 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok, zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach. www.legalcounsels.sk Hviezdoslavova 7 , 040 01 Košice Kontakty Pobočky: 2. JUDr. Boris Gerbery - súdny exekútor Pridať hodnotenie. ... 040 01 Košice Kontakty www.likvidator.sk. MAHUT Group a.s. Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/kosicky-kraj/

Vymáhanie pohľadávok / dlhov - Košice - 94% úspešnosť do 30 dní

Vymáhanie dlhov / pohľadávok Košice (Košický kraj) Sídlo máme v Hlohovci, no naši obchodní zástupcovia a inkasní pracovníci často navštevujú Košice a okolie. Pri množstve pohľadávok, ktoré spravujeme, neexistuje oblasť, do ktorej by naši inkasáci nechodili. 0 %. úspešnosť do 30 dní. 0 %. úspešnosť do 90 dní.

www.privatdebt.sk/vymahanie-pohladavok-kosice/

Vymáhanie pohľadávok advokátom - Založenie s.r.o. Košice

Máme pre Vás riešenie. Vymáhanie dlhov advokátom. Poskytujeme rýchly a účinný spôsob vymáhania peňažných pohľadávok, neuhradených faktúr či dlhov, s vysokou úspešnosťou. Prečo využiť služby advokáta pri vymáhaní pohľadávok? Rýchle jednanie. Na základe plnej moci najprv vyzveme dlžníka na úhradu dlhu mimosúdne.

zalozeniesrokosice.sk/vymahanie-pohladavok/

Vymáhanie pohľadávok | Košice

Vymáhanie predstavuje ten proces, keď pohľadávka nie je plne uspokojená, teda nie je uhradená v lehote splatnosti. Pred všeobecným postupom vymáhania pohľadávok si najprv ozrejmíme spôsoby, ktoré existujú pred samotným vymáhaním pohľadávok. V meste Košice zabezpečuje vymáhanie pohľadávok pre svojich klientov ...

www.vymahanie-pohladavok-kosice.sk/

Vymáhanie pohľadávok / dlhov s vysokou úspešnosťou | Slovensko | Česko

Vymáhanie pohľadávok s individuálnym prístupom. Viac ako 10 rokov pomáhame podnikateľom ale aj fyzickým osobám vymáhať pohľadávky s vysokou úspešnosťou. Vymáhame mimosúdne i súdne a ponúkame aj služby, ktoré pomáhajú predísť samotnému vzniku pohľadávky. 0 %. úspešnosť do 30 dní.

www.privatdebt.sk/

Referát prepravnej kontroly a vymáhania pohľadávok

7:00 - 13:45 hod. Reklamácie, sťažnosti a odvolania sa podávajú písomnou formou na adresu: Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice. Prosíme o prednostnú úhradu pokút prevodom: na číslo účtu: 6610186006/1111. IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT: UNCRSKBX.

www.dpmk.sk/kontakty/prepravna-kontrola

Vymáhanie pohľadávok Košice (25 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Košický kraj Vymáhanie pohľadávok - Košice. 1 - 25 z celkom 25 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Lex Atinia, s.r.o. ... Vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovníctva, administratívne práce. www.likvidator.com Národná trieda 74 , 040 01 Košice Kontakty www.likvidator.sk.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/abc/kosice/

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

www.vymahanie-dlhov.sk/

[2023] Vymáhanie pohľadávky od spoludlžníka | Právna Poradňa

Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice Otázka: Vymáhanie pohľadávky od spoludlžníka. Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o právnu radu, lebo už si neviem rady. Keby ste mohli a poradili mi čo mám robiť a ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky od spoludlžníka. Mojej bývalej priateľke som spoludlžníkom na ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavky-od-spoludlznika-3547

Domov - Exekučná

Spoločnosť exekučná s.r.o. vznikla v roku 2006 a postupne sa vypracovala medzi najvýznamnejšie spoločnosti na trhu s pohľadávkami. Neohúrime Vás, že vymáhame 20000 pohľadávok v hodnote 100mil €. Od začiatku sa profilujeme ako špecialisti na vymáhanie pohľadávok, inkaso a správu pohľadávok. Našim heslom je preto kvalita ...

www.exekucna.sk/

Vymáhanie pohľadávok | Advokát Novák Košice

Vymáhanie pohľadávok . Najčastejší prípad, pre ktorý je potrebná pomoc advokátov. 1. Najskôr posúdime nárok . Pred samotným konaním a začatím vymáhania spoločne objektívne posúdime, či je možné danú pohľadávku úspešne uplatniť.Veľmi dôležité je aj to, aby ste nám popísali detailný stav veci.Potrebujeme tiež všetky listinné aj iné dôkazy, ktoré ...

www.advokat-novak.sk/sk/vymahanie-pohladavok

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

Vymáhanie pohľadávok, vedenie účtovníctva, administratívne práce. www.likvidator.com Národná trieda 74 , 040 01 Košice Kontakty www.likvidator.sk. JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Pridať hodnotenie. Činnosť súdneho exekútora, vymáhanie pohľadávok a vykonávanie dražieb. Kollárova 39 , 974 01 Banská Bystrica Kontakty.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/

PIDES s.r.o. Košice

PIDES s.r.o. Košice. Spoločnosť PIDES s.r.o. Košice spravuje byty a nebytové priestory v osobnom vlastníctve na základe Zmluvy o výkone správy (vedenie účtovníctva samostatne pre každý dom, spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za služby spojené s bývaním, vymáhanie pohľadávok, zabezpečenie havarijnej služby, servis výťahov, zabezpečenie zatepľovania ...

pides.sk/

JUDr. Mária (Hlavňová) Bíla - súdny exekútor, Košice, Hlavná - kontakt ...

Vymáhanie pohľadávok, vykonávanie exekúcií, dražby. Mária (Hlavňová) Bíla - súdny exekútor, Košice, Hlavná - kontakt, fakturačné údaje a úradné hodiny internet firmy kategórie od A po Z

www.azet.sk/firma/524081/judr-maria-hlavnova-bila-sudny-exekutor/

Vitajte | Advokátska kancelária JUDr. Marek Hrouda a JUDr. Jana ...

advokátska kancelária košice - marek hrouda & jana mazáková ... Obchodné spoločnosti, zmluvné vzťahy, vymáhanie pohľadávok, právo duševného vlastníctva, elektronický obchod, mediálne právo. Viac info-Špičkové a profesionálne právne služby pre domácu aj zahraničnú klientelu

www.mazakovahrouda.sk/

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/OBÚ Košice

o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/OBÚ Košice uzavretá podľa ust. § 14 a nasl. zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu ... ak vymáhanie pohľadávky nebolo úspešné, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu. Ak dlžník splnil časť dlhu správcovi, poverenej osobe nevzniká nárok na odmenu v tejto časti ...

www.crz.gov.sk/data/att/4944677_dokument1.pdf

[2023] Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie | Právna Poradňa - Ficek.sk

Oblasť práva: Vymáhanie pohľadávok, Košice Otázka: Vymáhanie dlhu - trovy exekúcie. Dobry den, chcel by som poprosit o radu. Ako ručitel som vyplatil dlh. Nasledne som si sudne vymohol rozhodnutie o navrateni dlhu. ktore som dal vymahat cez exekutora. Na kolko dlžnik je na invalidnom a stahuju mu z invalidneho ine pohladavky ja som v ...

ficek.sk/vymahanie-dlhu-trovy-exekucie-20397

[2023] Nedovolené obohacovanie | Právna Poradňa - Ficek.sk

Podotázka: Nedovolené obohacovanie (Vymáhanie pohľadávok) po 30 ročnom manželstve po úmrtí manžela, bolo dedičské konanie. Umrelý manžel mal 2 deti, ktoré zdedili po zomretej mame 2/6, po zomrelom manželovi sme dedili 4/6, ktorá sa mala rozdeliť pre. 3 deti a manželku.

ficek.sk/nedovolene-obohacovanie-15807

Súdny exekútor - Mgr. Alexander Šemperger, Košice | Zoznam.sk

Exekútor. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok. Súdny exekútor - Mgr. Alexander Šemperger. Exekútor. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie ...

www.zoznam.sk/firma/2753907/Sudny-exekutor-Mgr-Alexander-Semperger-Kosice

Súdny exekútor - JUDr. Miroslav Zahorjan, Košice | Zoznam.sk

Exekučná činnosť. Výkon súdnych rozhodnutí, vymáhanie pohľadávok. Súdny exekútor - JUDr. Miroslav Zahorjan. Exekučná činnosť. Výkon súdnych ...

www.zoznam.sk/firma/2753860/Sudny-exekutor-JUDr-Miroslav-Zahorjan-Kosice

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/