Fyzikálne laboratóriá • Košice a okolie

ALS Czech Republic, s.r.o.

ALS Czech Republic, s.r.o. jsou moderní analytické laboratoře aktreditované ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a fyzikálních měření a rozborů v různých složkách životního …

246 kmČeská republika Ostrava - Kunčičky, Vratimovská 624/11 + pobočky (11)

Čoskoro otvára (v 07:30)

INWIRO, s.r.o.

Provádím kontrolu ocelových lan na lanových drahách, vlecích, jeřábech a těžních zařízeních a nedestruktivní kontroly technologických uzlů u zařízení.

OTVORENÉ (nonstop)

Pavlínek, s.r.o.

Pavlínek, s.r.o.

Mechanické tahové zkoušky do 1500kN, cyklické tahové zkoušky do 250kN, magnetická defektoskopie řetězů a svárů NDT, odtrhové zkoušky magnetů a ČSN EN.

OTVORENÉ (Zatvára v 11:15)

VÍTKOVICE TESTING CENTER s. r. o.

Komplexní akreditované služby v oblasti zkoušení materiálů a kalibrací. Zaměřuje se na zjišťování kvality materiálů, polotovarů a výrobků pomocí chemických analýz, metalografického šetření, zkoušení mechanických vlastnosti včetně výroby zkušebních těles, …

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

Controltest, s.r.o.

Controltest, s.r.o.

Provádění kontrolních zkoušek materiálů a jejich svarových spojů.

Labortest - U. S. Steel Košice

www.usske.sk/sk/o-nas/informacie-o-spolocnosti/d …

Laboratórium Koksovne. Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky tuhých palív (uhlia a koksu), plynov, odpadových a podzemných vôd, ropných produktov a koksochemických produktov. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i.

uef.saske.sk

040 01 Košice. Slovenská republika. Laboratórium kozmickej fyziky na Lomnickom štíte. 059 60 Tatranská Lomnica. Slovenská republika. Tel.: 052/ 467 071. GPS poloha. 48°44'01''N. 21°14'18''E. Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. ...

Skúšobné laboratóriá - U. S. Steel Košice

www.usske.sk/sk/riesenia/skusobne-laboratoria

Je spôsobilé vykonávať chemické a fyzikálne skúšky pozinkovaných, pocínovaných, elektrotechnických plechov a plechov s organickým povlakom, zinku, cínu, podzemných, povrchových a odpadových vôd. Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy Košice | ÚKSÚP

www.uksup.sk/skusobne-laboratorium-analyzy-pody- …

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy v rámci svojej činnosti vykonáva agrochemické skúšanie pôd (ASP) - sleduje obsah prístupných živín P, K, Mg a Ca ako aj pH pôdy, ako faktora charakterizujúceho ekologickú stabilitu pôdneho fondu. Výkon kontroly pôdnej úrodnosti je celoplošný, minimálne v 6 ročných intervaloch.

Laboratórium Košice: SYNLAB Slovakia

www.synlab.sk/o-synlabe/laboratoria/laboratorium …

Laboratórium črevných nákaz: +421 55 37 00 503. Laboratórium sérológie: +421 55 37 00 502. Laboratórium PCR: +421 55 37 00 520. Príjem materiálu: +421 55 37 00 501 . Laboratórium klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, imunológie a alergiológie. Laboratórium: +421 55 37 00 529. Príjem materiálu: +421 911 322 180

SAV - Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

www.sav.sk

Laboratórium kozmickej fyziky na Lomnickom štíte. 059 60 Tatranská Lomnica. tel.: 052/4467 071. Poslaním ústavu je práca v oblasti základného vedeckého bádania v jednej zo základných a atraktívnych prírodovedných disciplín – vo fyzike.

Ekolab, s.r.o. - Úvod

www.ekolab.sk

Skúšobné laboratórium EKOLAB Košice sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberalo analýzami jednotlivých zložiek životného prostredia. Laboratórium a jeho pracovníci nadviazali na dlhoročné skúsenosti v oblasti analýzy pitných a odpadových vôd a kalov. V ďalších rokoch, v súvislosti s rozvíjajúcou legislatívou a ...

Oddelenie laboratórnej medicíny - Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

www.unlp.sk/oddelenie/oddelenie-laboratornej-med …

Laboratórium vyšetruje i parametre k vybraným metabolickým ochoreniam (porfyrické ochorenia, Wilsonova choroba). Kontakt. ... Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice IČO: 00606707 DIČ: 2021141969 IČ DPH: SK2021141969 . Tr. SNP 1 040 11 Košice +421 55/640 2111; unlp@unlp.sk; Rastislavova 43 041 ...

SAV - Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

www.sav.sk/index.php

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie. Komenského 73. 04181 Košice. Neuroimunologický ústav je vedeckovýskumným pracoviskom, ktoré na bunkovej a molekulárnej úrovni študuje interakciu dvoch informačných systémov – nervového a imunitného. Skúma princípy a mechanizmy vedúce k poruchám komunikácie týchto ...

Otvorili nové moderné fyzikálno-chemické laboratórium

www.kosice.sk/clanok/otvorili-nove-moderne-fyzik …

V základnej škole Staničná 13 v Košiciach od piatka 9. apríla 2010 funguje moderné fyzikálno-chemické laboratórium.Na jeho otvorení bol prítomný starosta MČ - Juh Jaroslav Hlinka, vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Helena Jeníková, členovia Rady školy a zástupcovia Rady rodičov. Cieľom zriadenia fyzikálno-chemického laboratória na škole bola snaha ...

Skúšobné laboratórium analýzy pesticídov | ÚKSÚP

www.uksup.sk/olc-testovacie-pracovisko-zivotneho …

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy Košice; ... Akreditované laboratórium s fixným a flexibilným rozsahom akreditácie. Predmetom akreditácie je fyzikálne a chemické skúšanie prípravkov na ochranu rastlín a detekcia, identifikácia a kvantifikácia ich rezíduí v rastlinnom materiáli slúžiacom ako surovina na výrobu krmív ...

Skúšobné laboratórium analýzy krmív | ÚKSÚP

www.uksup.sk/olc-skusobne-laboratorium-analyzy-k …

Skúšobné laboratórium analýzy pôdy Košice; ... Predmetom akreditácie sú fyzikálne, chemické a mikroskopické stanovenia znakov kvality v krmivách podľa rozsahu akreditácie. Činnosť laboratória: Činnosť laboratória je určená požiadavkami Odboru krmív a výživy zvierat.

Laboratórium SYNLAB Slovakia s.r.o.: SYNLAB Slovakia

www.synlab.sk/lab/kosice

Laboratórium SYNLAB Slovakia s.r.o. Opatovská cesta 10. 040 01 Košice. 0800 800 234. Laboratórium synlab slovakia s. r. o. v Košiciach je spoločná prevádzka mikrobiologickej a biochemickej sekcie. Vykonáva laboratórne vyšetrenia v odboroch mikrobiológia, sérológia, parazitológia, biochémia, hematológia a transfúziológia a ...

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium - Slovenská technická univerzita v ...

www.stuba.sk/sk/vyskume/dalsie-laboratoria-a-vys …

Termo-Hygro-Fyzikálne Laboratórium Stavebná fakulta STU. Katedra/ústav: Kontaktná osoba: Kontakt: e-mail: Katedra fyziky RNDr. Peter Šín, PhD. tel. 02-5927 4484, 0949 728 789 peter.sin@stuba.sk . Charakteristika: Určovanie fyzikálnych charakteristík infiltrácie transportu kontaminantu s adsorpciou v poréznych médiách ;

UPJS Kosice

www.upjs.sk/public/media/20897/Zivotopis-PavolSo …

2, 041 54 Košice. 2008-2009 — inaugurácia v odbore 5.2.26 Materiály profesor Technická univerzita v Košiciach, jej Hutnícka fakulta 1996 — habilitácia v odbore Fyzika, habilitaëná práca: Struktúra a fyzikálne vlastnosti materiálov pripravených rýchlym ochladzovaním.

Adriana Zeleňáková | Katedra fyziky kondenzovaných látok

exphys.science.upjs.sk/sk/adriana-zelenakova

1996 - 1999 doktorandské štúdium v odbore 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika, Katedra experimentálnej fyziky PF UPJŠ Košice 1991 - 1996 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice, odbor: Fyzika - Chémia

Katedra fyziky TUKE

web.tuke.sk/feikf/sk/index.html

Miesto: Katedra fyziky FEI TUKE, Park Komenského 2, zasadačka katedry LF7 na 1. poschodí vpravo. Katedra fyziky FEI TUKE privíta vo svojich priestoroch v mesiaci marec (15., 16., 22., 23., 29. a 30.) nádejné talenty, ktoré sa v máji 2023 zúčastnia krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie C a D.

Životopis - UPJS Kosice

www.upjs.sk/app/uploads/2023/03/Zivotopis-prof-S …

2, 041 54 Košice. Vzdelávanie a príprava Od - do 2008-2009 – inaugurácia v odbore 5.2.26 Materiály Názov získanej kvalifikácie profesor Názov organizácie Technická univerzita v Košiciach, jej Hutnícka fakulta Od - do 1996 – habilitácia v odbore Fyzika, habilitačná práca: Štruktúra a fyzikálne

Spánkové laboratóriá, kontakty na odborníkov (6 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/spankove-laboratoria

www.gckosice.sk Strojárenská 13 , 040 01 Košice Kontakty. MUDr. Imrich Mucska - spánkové laborátorium Pridať hodnotenie. Ambulancia pre spánkové poruchy dýchania. Spánkové laboratórium - diagnóza a liečba porúch spánku. Mickiewiczova 13 , 811 07 Bratislava Kontakty. SOMNOLAB, s.r.o. ...

Newton 3.0 - Fyzikálne laboratórium - mechanika - Multi, české menu

www.skola.sk/71420-newton-3-0-fyzikalne-laborato …

Newton 3.0 je interaktívne virtuálne laboratórium, pokrývajúce temer všetky oblasti statiky, kinematiky a dynamiky, ktorá je veľmi dobre využiteľná pri výučbe fyziky na ZŠ a SŠ. Aplikácia zobrazuje virtuálne 3D prostredie.