Podnikateľské poradenstvo

LUMATEL s.r.o.

Vzdelávacie kurzy v Košiciach a na Slovensku pre dospelých, firmy a verejnosť, rozvíjanie ľudských zdrojov, rozvoj komunikačných obchodných prezentačných a riadiacich zručností. Koučing, mentoring. Osobnostný rozvoj.

ROMAN RESEARCH, s.r.o.

Poskytovanie strategických služieb pre manažment, odborné vzdelávanie zamestnancov a manažérov, organizovanie tréningov pre zamestnancov konkrétneho podniku in-door formou.

Person - firemné vzdelávanie

Person - firemné vzdelávanie

Poskytovanie personálnych a psychologických služieb - rozvojové programy, personálne poradenstvo.

BPM Consulting, s.r.o.

Manažérske poradenstvo, poradensko-konzultačné služby pre oblasti procesného riadenia, sledovania a riadenia nákladov.

HR - ESAP, s.r.o.

Ekonomické a podnikateľské poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.