Výroba živočíšnych produktov, chov • Košice a okolie

Resort Levočská Dolina

Resort Levočská Dolina

Celoročný relax v nádherných, tajomných a neprebádaných Levočských vrchoch. RESORT LEVOČSKÁ DOLINA je stále sa rozrastajúce stredisko, ktoré poskytuje ubytovacie a stravovacie služby, lyžiarske stredisko, cykloturistika, biokúpalisko, rybolov, wellness, …

61 kmLevoča, Levočská Dolina 3227/50

OTVORENÉ (nonstop)

Euro Salaš Michalová

Salaš - agroturistika, firemné akcie a teambuilding, chov oviec a domácich zvierat, výroba a predaj domácich produktov, štýlová koliba s letnou terasou.

Poľnohospodárske družstvo v Rejdovej

Poľnohospodárske družstvo - rastlinná, živočíšna a lesná výroba. Chov a predaj dobytka, výroba krmovín, lesné hospodárstvo. Pridružená výroba - píla.

Firma Gulik- Poľnohospodárstvo

Predaj poľnohospodárskych produktov živočíšnej výroby - mlieko, mäso, predaj produktov rastlinnej výroby. Služby v oblasti agroturistiky.

Sankt Hubert, a.s.

Nájomca poľovného revíru Ďumbier, ktorý sa nachádza v srdci Liptova. Poľovníctvo a agroturizmus, lov raticovej zveri Sprievodcovské služby v prírode, filmovaní fotografovaní zvierat.

SPOLCHOV, s.r.o.

Organizovanie jazdeckých túr na koňoch. Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti agroturistiky. Výroba mliečnych výrobkov z ovčieho mlieka. Pasenie oviec a dobytka na zákazku.

ALFA AGRO, s.r.o.

Prevádzkovanie rekreačného, športového a terapeutického zariadenia na farme.

Výsledky vyhľadávania - "chov hospodárskych zvierat" :: Online katalog

sclib.svkk.sk/sck01/Search/Results

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888, e-mail: svkk@svkk.sk Zobrazujem výsledky 1 - 20 z 88 pre vyhľadávanie '"chov hospodárskych zvierat"' Preskočiť na obsah Zabudol som heslo. Toggle navigation VuFind. 0 položky (Plný) ...

Jednotky: Chov hospodárskych zvierat / :: Online katalog - svkk.sk

sclib.svkk.sk/sck01/Record/000410236

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888, e-mail: svkk@svkk.sk Preskočiť na obsah Zabudol som heslo. ... Chov hospodárskych zvierat pre 3. a 4. ročník študijného odboru 4210 6 00 agropodnikanie / Autor: Horváth, Ján, a ďalšie Vydané: (2008) Technológia chovu ...

Hospodárske zviera – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1rske_zviera

Hospodárske zviera. Koza, jedno z prvých domestikovaných hospodárskych zvierat. Hospodárske zviera je domestikovaný živočíšny druh chovaný človekom v umelých životných podmienkach s cieľom získania poľnohospodárskych produktov živočíšneho pôvodu. Hospodárske zvieratá tvoria početnú skupinu v rámci domácich zvierat ...

Jednotky: Chov hospodárskych zvierat pre 3. a 4. ročník študijného ...

sclib.svkk.sk/sck01/Record/000344858

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - Hlavná 10, 042 30 Košice, tel. +421918245888, e-mail: svkk@svkk.sk Preskočiť na obsah Zabudol som heslo. ... Chov hospodárskych zvierat pre 3. a 4. ročník študijného odboru 4210 6 00 agropodnikanie / Uložené v: Podrobná bibliografia; Hlavní autori:

Zoznam stredných škôl zameraných na prírodu - Chovatelahospodar.sk

www.chovatelahospodar.sk/tema/zoznam-strednych-s …

4336 M 05 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov cudzokrajných zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou . Stredná odborná škola veterinárna, Nám.mladých poľnoho. 2, Košice-Barca. Študijné odbory: 4336 M 01 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - Chov hospodárskych zvierat, 4 - ročné štúdium s maturitou

Registrácia chovateľa včiel – Slovenský zväz včelárov - vcelari.sk

vcelari.sk/registracia-chovatela-vciel

Pred začatím chovu hospodárskych zvierat, teda aj včiel je potrebná registrácia chovu podľa § 40a zákona č. 39/2007 Z. z.o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov na miestne príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (zoznam RVPS).Po overení skutočností uvedených v žiadosti o registráciu chovu (vzor v prílohe) RVPS potvrdí tlačivo na ...

Prístup farmára do CEHZ - Plemenárske služby SR, š.p.

www.pssr.sk/index.php/sk/pristup-farmara-do-cehz

Elektronický prístup farmára do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Prístup farmára do databázy CEHZ umožňuje užívateľovi bez problémov vyhľadávať požadované informácie týkajúce sa jeho fariem a zvierat. Tiež poskytuje základné informácie o ostatných farmách a zvieratách. Umožňuje posielanie vopred pripravených hlásení zmien a dokladov o premiestnení ...

Chov hospodárskych zvierat - kniha

www.vuzv.sk/index.php/sk/component/content/artic …

Oficiálne stránky Centra výskumu živočíšnej výroby v Nitre. Utorok, 10 Máj 2016 09:41 NPPC - VÚŽV Nitra vydalo novú publikáciu s názvom Chov hospodárskych zvierat.. Prečítať si ju môžete - TU

Chov zvierat - Košice - Poľov - Zoznam firiem

www.vsetkyfirmy.sk/obec/kosice-polov/chov-zvierat

Chov zvierat - Košice - Poľov - Zoznam firiem Naše info weby: E-OBCE.sk ... Chov iných drobných hospodárskych zvierat: Zobraziť detaily: Obchodné meno: Jozef Repák - M.G.T, Miesto podnikania: Idanská 17, 040 11 Košice - mestská časť Západ: IČO: 10791400: Chov dojníc:

Poľnohospodárstvo | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/polnohospodarstvo/referat- …

Chov hospodárskych zvierat sa stáva samostatným odvetvím poľnohospodárstva, uplatňuje sa zámerná selekcia hospodárskych zvierat. Medzi dôležité poľnohospodárske produkty patria hlavne: mäso, mlieko, vajcia, zrno obilnín, krmoviny, vlna a iné. (Pozri stránku hospodárske zviera - hlavné produkty hospodárskych zvierat ...

Chov drobných hospodárskych zvierat, špecialisti na drobnochov Košický ...

www.azet.sk/katalog/chov-drobnych-hospodarskych- …

Slovensko Chov drobných hospodárskych zvierat - Košický kraj. Gelnica (1) Košice (1) Rožňava (2) Sobrance (1) Trebišov (2) ... Zmiešané hospodárstvo - pestovanie plodín kombinované s chovom zvierat. Chov jatočného dobytka, drobných zvierat. Birc 75 , 076 12 Slivník Kontakty.

Prijaté texty - Ochrana chovu hospodárskych zvierat a veľkých ...

www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022- …

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2022 o ochrane chovu hospodárskych zvierat a veľkých mäsožravcov v Európe (2022/2952(RSP)) ... aby chov hospodárskych zvierat a prítomnosť veľkých mäsožravcov nepredstavovali pre poľnohospodárov stratu zisku, by mali pokrývať priame a nepriame náklady spojené s útokmi ...

Na tému hospodárske zvieratá knihy o chove hospodárskych zvierat ...

www.martinus.sk/l

Knihy o chove hospodárskych zvierat na Martinus.sk. Nakupujte knihy online. Čitateľské recenzie 40 000 titulov na sklade Bezpečný nákup

o územných podmienkach pre chov a držanie zvierat na ... - Lovinobaňa

www.lovinobana.sk/files/2021-06-30-082541-VZN_2_ …

Chov hospodárskych zvierat úžitkových veľkých v oblastiach s individuálnou zástavbou na výmere pozemkov menších ako 600 m² možno iba výnimočne, a to na základe súhlasu majiteľa nehnuteľnosti a obce a súhlasom majiteľov susedných nehnuteľností. 6. Chovateľ je povinný pravidelne čistiť chovné zariadenie, ktoré musí mať

Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

www.svps.sk/zvierata/chov-ryb.asp

Živé zvieratá \ Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat. aktualizované dňa 30.6.2022. Od 21.apríla 2021 sa v SR priamo uplatňuje Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/429 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“), ktoré okrem ...

Ján Podolák – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Podol%C3%A1k

Ján Podolák (17. května 1926, Dolná Súča – 15. února 2017) byl slovenský etnolog, vysokoškolský pedagog, autor vědeckých monografií a článků, zakladatel několika etnologických institucí na Slovensku.. Oblastí jeho výzkumů jsou tradiční formy zemědělství, pastevecké kultury v Karpatech a na Balkánském poloostrově, slovenské menšiny žijící v zahraničí ...

Zoo Košice - otváracie hodiny a cenník | Slovenský cestovateľ

slovenskycestovatel.sk/item/zoo-kosice

Veľký záujem je tiež o jedinečný chov kamzíkov vrchovských, vlkov čiernych, rôznych druhov antilop, opíc ale aj zástupcov hospodárskych zvierat, okrasného vtáctva a drobných šeliem. Prvým chovaným zvieraťom v ZOO bola huculská kobyla. Tento druh patrí k najúspešnejším chovateľským výsledkom ZOO.

Stredná poľnohospodárska škola Veľké Kapušany UČEBNÉ TEXTY. Chov ...

adoc.pub/stredna-ponohospodarska-kola-veke-kapua …

Jeho poslaním je zaisťovať úlohy v chove ostatných hospodárskych zvierat, plemenitbu v krajinskom chove koní a chov anglického plnokrvníka. Na plnenie tých úloh slúžia dve strediská. Stredisko krajinského chovu koní Šamorín – žrebčínec Úlohou tohoto strediska je plemenitba koní v západnej a strednej časti SROV.

chov hospodárskych zvierat - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

skupina 01.4: Obslužné činnosti pre poľnohospodárst vo a chov hospodárskych zvierat, okr em veterinárnych činností. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. group 01.4: Agric ultural and animal husbandry se rvice activities, except veterinary activities. eur-lex.europa.eu.

Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca

cloud-7.edupage.org/cloud/4336M01_veterinarne_zd …

Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024 4336M01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - chov hospodárskych zvierat pre 9. ročník ZŠ - do SŠ P r i h l á š k a n a o d b o r U c h á d za č o š t ú d i u m K r i t é r i á Vy h o d n o t e n i e