Informácie o geológii a geografii • Košice a okolie

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování online matematika fyzika Gis matika

Doučování Online. Matematika GIS mapování IT – SEO. PhD. Učitelé s vysokoškolskou pedagogickou odbornou kvalifikací – existuje mnoho dalších technik, které vám při správném výběru a implementaci mohou usnadnit studium na zkoušky. Pro lidi s rozvinutou …

256 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Zdeňka Štěpánka 1782/11 + pobočky (8)

Ing. Karel Kallus - Tecos

Provádíme zeměměřické a kartografické práce. Hornické činnosti, báňská projekce, oprávnění závodního lomu, osvědčení bezpečnostní techniky a výkonu činnosti závodní.

DRILLING TRADE s.r.o.

DRILLING TRADE, s.r.o. je soukromá konzultačně - realizační společnost v oblasti životního prostředí specializující se na hydrogeologii, sanační geologii, inženýrskou geologii, geotechniku, důlní geologii a oblast povrchového vrtání.

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika – matika fyzika dějepis Gis kartografie Seo grafika a další předměty a to Rychle dle nejnovějších technik učení. Vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé profesionálové. Doučování se provádí v učebnách Ostrava a Pardubice.

5790 kmČeská republika, Ostrava

Košice – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice

Košice (iné názvy pozri kapitolu Názov) sú metropolou východného Slovenska a s takmer 240 000 obyvateľmi druhým najľudnatejším mestom na Slovensku.Mesto je súčasťou Košickej aglomerácie s 367 000 obyvateľmi a Košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti na Slovensku.. V roku 2013 sa Košice stali Európskym ...

Košice mesto - informácie, zaujímavé miesta, historické pamiatky

kosice.name

V meste sa využíva hlavne hutnícky a strojárenský priemysel. Za najkrajšiu časť mesta sa považuje Hlavná ulica, ktorá je lemovaná palácovými a meštianskymi domami s reštauráciami, butikmi a kaviarňami. V okolí Košíc sa nachádzajú ložiská magnezitu a uránovej rudy. Priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 8,4 - 8,7 °C.

ÚGE | Ústav geografie | Košice

www.uge.science.upjs.sk

Nexus Geographics, Girona, Španielsko. "Štúdium geoinformatiky na Ústave geografie PF UPJŠ. v Košiciach bolo náročné, avšak mám na toto obdobie veľmi pekné spomienky. Využila som ERASMUS a pol roka som študovala na univerzite v Girone, Španielsko. Získané vedomosti a zručnosti boli dobrým odrazovým mostíkom pre moje ...

Geographia Cassoviensis

www.gcass.science.upjs.sk

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE. Vydavateľ . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . Adresa vydavateľa. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 041 80 Košice www.upjs.sk. Adresa redakcie. Geographia Cassoviensis Ústav geografie Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach Jesenná 5 040 01 Košice.

Pohoria, nížiny a vodstvo :: Košický kraj

kosicky-kraj.webnode.sk/vseobecne-informacie-a-z …

Pohoria, nížiny a vodstvo. Pohoria sa vyskytujú prevažne v severnej časti Košického kraja, ktorú zaberajú hlavne časti Slovenského rudohoria ako Slovenský raj a Slovenský kras. Na východe Košického kraja sú sopečné pohoria Vihorlat, Slanské a Zemplínske vrchy. Košický kraj má tri kotliny: Košickú, hornádsku a ...

Košický samosprávny kraj - VUCKE

web.vucke.sk/sk

Povinné informácie; Projekty; Rozvoj regiónu; Prevencia kriminality; Fakty o kraji. Terra Incognita; ... 01.06.2023 Košice Štartuje 11. ročník Festivalu bábkových divadiel VIRVAR. Na Virvare sa tentoraz predstavia divadlá zo šiestich európskych krajín – Slovensko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko, Ukrajina a Nemecko. ...

Železničná stanica Košice – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%A1_ …

Železničná stanica Košice (počas krátkeho obdobia Košice hlavná stanica) je najdôležitejšou železničnou stanicou mesta Košice.Patrí medzi najmodernejšie železničné stanice na Slovensku.. Nachádza sa vo východnej časti širšieho centra mesta a slúži železničnej doprave od 14. augusta 1860, kedy bola sprevádzkovaná trať z Miskolca.

Ložisko (geológia) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Lo%C5%BEisko_(geol%C3%B3gia)

Ložisko (geológia) Ťažba na ložisku diamantov z kimberlitovej diatrémy v lome Udačnaja v ruskej Jakutskej republike. Ložisko nerastnej suroviny alebo nerastný zdroj je anomálne prírodné nahromadenie nerastnej suroviny, ktorú je v súčasnosti alebo budúcnosti možné technicky ťažiť so ziskom. Na to aby boli akumulácie ...

Geografická Olympiáda | Ústav geografie | Košice

www.uge.science.upjs.sk/geografick%C3%A1-olympi% …

Geografická olympiáda. Geografická olympiáda (GO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o geografiu a iné geografii príbuzné vedné odbory. Člení sa na 9 kategórií a organizuje sa v 4 kolách – školskom, obvodnom, krajskom a celoštátnom. Najlepší súťažiaci zo ...

Manažment ľudských zdrojov - UPJS Kosice

unibook.upjs.sk/sk/verejna-sprava/1451-manazment …

Vysokoškolské skriptá riešia problematiku manažmentu ľudských zdrojov. Určené sú študentom a tiež odbornej verejnosti. Ich cieľom je prezentovať aktuálne poznatky o manažmente ľudí, opis personálnych procesov a charakteristika metód personálnej práce tak, aby ich študent dokázal aplikovať v praxi. Text je zameraný aj ...

Základná škola Tomášikova 31, Košice - EduPage

zstomke.edupage.org

16. mája sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády, do ktorého z okresného kola postúpila žiačka VIII.B Hana Novákova z 2. miesta v kategórii E- odbor botanika a z 1. miesta - odbor geológia postúpila žiačka 5.A Dominika Pučanová.Žiačkam sa celkom darilo, Dominika ako najmladšia účastníčka bola porotou pochválená a Hana Nováková sa stala úspešnou ...

Magistár mesta Košice - úradné hodiny, otváracie hodiny, komunálny odpad

kosice.name/magistrat-kosice.php

Kontakty na magistrát mesta Košice nájdete na adrese: Trieda Slovenského národného povstania 48/A. Košice - Západ. 055 641 91 11. Prípadne na košickom telefónnom čísle: 6419 231 Fax: 6419 231 E-mail: kontakt (zavináč)kosice.sk. Úradné hodiny pre občanov nepretržite počas všetkých pracovných dní. PO 8:00 - 15:30. UT 8:00 ...

Študijné programy - TUKE

www.tuke.sk/wps/portal/tuke/faculties/fberg

042 00 Košice-Sever. Kontakt. Tel.: +421 55 602 1111 – ústredňa; Fax: +421 55 633 6618; https://fberg.tuke.sk/ Informácie o štúdiu . Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2023/2024. Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných ... Banská geológia a geologický prieskum: D/E: 3/4 ...

Geoportál Košického samosprávneho kraja | Domov

www.geoportalksk.sk

Odoberať náš Newsletter Zapoj sa aj ty k našim odoberateľom, aby ti neunikli žiadne novinky vrámci Geoportálu Košického samosprávneho kraja.

Knižnica pre mládež mesta Košice - ZŠ Belehradská 21, Košice

zsbelehradska.sk/xxxx/skolska-kniznica

Geografia; Informatika; Matematika; Nemecký jazyk; Občianska náuka; Ruský jazyk; Slovenský jazyk a literatúra ... Home > Škola > Knižnica pre mládež mesta Košice. Výpožičný čas: Pondelok: 8:00 – 16:00. Utorok: 8:00 – 16:00. Streda: 8:00 – 16:00. Piatok: 8:00 – 16:00. Informácie o Knižnici pre mládež mesta Košice a ...

Gymnázium sv. Košických mučeníkov - GKM

gym.gkmke.sk

Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice Webová stránka: www.gkmke.sk. Erasmus+ ID: E10142040. Bankové spojenie: Darovací účet: SK62 0200 0000 0031 6241 1455. IČO: 35561548 DIČ: 2021848048. Právna forma: príspevková organizácia Študijný odbor: 79 02 J (gymnázium) Dĺžka štúdia: 4 roky (gymnázium) Forma štúdia: denná

Ťahanovce

www.tahanovce.eu

- Získajte dôležité informácie z webu o aktuálnom dianí - Stiahnite si mobilnú aplikáciu Virtuálne zadarmo. Za obsah zodpovedá. Za obsah zodpovedá: Mestská časť Košice - Ťahanovce, Ťahanovská 28, 040 13 Košice, Tel:+421 55 6369428, email: info@tahanovce.eu.

Prírodovedecká fakulta | UPJŠ - UPJS Kosice

www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta

Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., uviedol vo štvrtok 1. júna 2023 do funkcie dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD., ktorý vo funkcii dekana PF UPJŠ pôsobil aj predchádzajúce funkčné obdobie (2019 – 2023). Slávnostná inaugurácia sa ...

Informatika - ZŠ Belehradská 21, Košice

zsbelehradska.sk/predmety/druhy-stupen/informati …

Informácie pre študentov – tu kliknúť Ciele predmetu informatika Ciele predmetu informatika I.stupňa Ciele predmetu informatika Poslaním vyučovania informatiky na II. stupni ZŠ je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva ...

Základná škola Bernolákova 16, Košice - EduPage

zsberke.edupage.org

Dávame do pozornosti nové fin.pásma - poplatky za stravu platné od 1.1.2023. Stravné pre I. stupeň: 1,90€ ( 20 prac.dní = 38€) Stravné pre II. stupeň: 2,10€ (20 prac.dní = 42€) Diétna strava I. stupeň: 2,20€ (20 prac.dní = 44€) Diétna strava II. stupeň: 2,40€ (20 prac.dní = 48€) Novinkou bude paušálny poplatok za RÉŽIU vo výške 5,00€, ktorý bude každý ...