Združenia pre rozvoj regiónu • Košice a okolie

Združenie cestovného ruchu Veľká Fatra - ZCRVF

Podpora cestovného ruchu v regióne Veľká Fatra. Možnosť aktívneho oddychu na Turci, ubytovanie, stravovanie, doprava. Spoznávanie Turčanov, tradícií, pohostinnosti a bohatej histórie tohto kraja.

169 kmBelá-Dulice 385

SEPTA C.A. , s.r.o.

Prevádzkovanie cestovnej agentúry. Zhodnotenie prírodných a kultúrnych zdrojov pre rozvoj agroturizmu, produkcie vidieckeho turizmu, pre posilnenie miestneho ekonomického prostredia.

Združenie turizmu Terchová

Voľné združenie podnikateľov v oblasti cestovného ruchu a v súvisiacich oblastiach, s pôsobnosťou v obci Terchová.

Združenie turizmu a cestovného ruchu Terchová

Podpora rozvoja turizmu, koordinácia a prepojenie podnikateľov zainteresovaných v cestovnom ruchu, presadzovanie spoločných miestnych záujmov v oblasti cestovného ruchu.

Future of Velké Karlovice

Podpora kulturních a přírodních hodnot Valašska.

Rožnov všem

Naším cílem je pouze komunální politika a s tím spojený život ve městě. Jsme proti jakékoliv místní korupci a střetu zájmů veřejných činitelů, prosazujícím pouze osobní zájmy. Všemi prostředky podporujeme rozvoj demokracie a tedy rozvoj občanské společnosti.

Kulturní dědictví

Podpora propagace tradičních hodnot a rozvoje společnosti v oblasti kultury, folklóru, sportu, zábavy a turistiky na bázi národních tradic.

Sdružení obcí Jablunkovska

Zabýváme se propagací mikroregionu Jablunkovsko. Společný postup při dosahování ekologické stability a jeho trvalé obyvatelnosti. zaměřujeme se na všeobecnou ochranu životního prostředí v zájmovém území.

Čoskoro otvára (v 08:00)

MAS Jablunkovsko

Zabýváme se podporou regionu cestou dotací, poradenstvím, strategickým plánováním v území Jablunkovska.

Krnalovice o.s.

Provozování sdružení s cílem zvelebování a obnovy obce. Zaměřujeme se na zlepšení životního prostředí a životních podmínek obyvatel. Spolupracujeme se zastřešujícími obcemi, městy a kraji a další. Specializujeme se i na realizaci sdružování práv občanů …

242 kmČeská republika Hukvaldy, Rychaltice 222

Sdružení obcí povodí Morávky

Organizace se podílí na rozvoji regionu. Spolupráce a koordinace úkolů v oblasti kultury, hospodářství a sociálního rozvoje členských obcí, zlepšování životního prostředí, podpora rozvoje turistického ruchu, spolupráce a pomoc v případě mimořádných událost.

Mezi mosty

Zabýváme se udržením klidného prostředí pro bydlení.

Nezávislé občanské sdružení - Za náš Hnojník

Provoz organizace pro podporu veřejného a kulturního života obce. Pořadatel hudebního festivalu.

Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice

Naším cílem je zlepšení sociálně ekonomické situace v mikroregionu a rozvoj demografických a kulturních stránek života.

Za rozvoj Konské

Rozvoj kultury, sportu v obci a historického povědomí obyvatel. Pořádání a organizování kulturních a společenských akcí. Hlavním cílem těchto setkání je navazování lepších sousedských vztahů a porozumění mezi obyvateli této městské části.

Sdružení obcí povodí Stonávky

Sdružování obcí usilujících o rozvoj regionu.

Místní akční skupina Pobeskydí

Rozvoj venkovských a podnikatelských dotací a aktivit. Nabídka poradenské a konzultační činnosti.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

Stonax, o.p.s.

Podpora zájmových aktivit v oblasti kultury, rozvoje sociálních a zdravotnických služeb. Péče o regionální školství, životní prostředí a ráz krajiny.

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

Podpora příhraničních rozvojových programů s cílem překonat stávající problémy ztěžující evropskou integraci. Spolupráce při územním plánování. Řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel. Výměna zkušeností a informací …

222 kmČeská republika Český Těšín, Hlavní třída 147/1a

PRO Vratimov, z.s.

Provoz sdružení zaměřeného na rozvoj obce Vratimov.

REGIO - Výzkumné a rozvojové centrum, z. ú.

Podpora v rozvoji regionů, organizací, jednotlivců s cílem zlepšení kvality života, životní úrovně a konkurenceschopnosti regionů v ČR. Unikátní webová aplikace pro rozvoj talentu a nadání Regio advisor.

PROCES

Společnost patří mezi české instituce v oblasti aplikovaného výzkumu v regionálních vědách. Provádí evaluace operačních programů, strategií i projektů. Vytváří strategické a koncepční dokumenty pro ministerstva, kraje a města.

Patrioti MSK, z. s.

Naše společnost se zabývá rozvojem moravskoslezského kraje. Dvakrát ročně pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho kraje.

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Prosazování zájmů svých členů, zejména těch, které jsou společné a jsou v souladu s celokrajskou rozvojovou strategií. Pořádáme konference. Podílíme se na přípravě, aktualizacích a realizaci rozvojové strategie Moravskoslezského kraje.

Historická Poruba, o. s.

Ochrana životního prostředí v zástavbě městského obvodu.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Nabízíme pomoc pro Moravskoslezský kraj v oblasti ekonomického a sociálního rozvoje. Zaměřujeme se na zpracování strategií a koncepcí obcí, svazku obcí, mikroregionů a dalších, dále pak na analytické a evaluační práce a studie. Zpracováváme žádosti o dotace. …

Beskydská tvorba

Podpora beskydského regionu udržováním a rozvíjením lidové tradice, tvorby a lidového řemeslnictví.

Moravskoslezský automobilový klastr, o.s.

Podporujeme rozvoj automobilového průmyslu v regionu. Nabízíme možnost využití laboratoře na měření zvuku, testování tepelných a chladících zařízení. Iniciujeme spolupráci mezi členy, vzdělávacími a regionálními institucemi, ostatními firmami z daného …

256 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Studentská 6202/17

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Rusko - české vědecké a kulturní fórum, o.p.s.

Podporujeme zájmy průmyslové, kulturní a akademické sféry v Moravskoslezském kraji na spolupráci s podobnými institucemi na území Ruska. Zabýváme se podporou turistiky, aktivit dětí a mládeže za účelem poznávání ruského jazyka, spolupráce vysokých škol a …

Destinační management Moravsko-Slezský, o.p.s.

Nezisková organizace se zabývá plánováním, organizací, komunikací a regulací cestovního ruchu.

Spolek Přátel bohumínské historie

Provozujeme sdružení zajišťující obnovu a zachování historických památek v regionu. Snažíme se shromažďovat příspěvky na obnovu a údržbu památek. Poskytujeme informace o památkách v regionu. Pořádáme různé kulturní a společenské akce.

ZATVORENÉ (Otvára v 15:00)