Obchodné a hospodárske komory

Družstvo ENVICRACK

Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zvyšování konkurenceschopnosti členů. Posilování laboratorního výzkumného potenciálu klastru.

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje

Poskytování poradenských a konzultačních služeb v otázkách spojených s podnikatelskou činností.

ZATVORENÉ (Otvára v Nie nonstop)

Česko-polská obchodní komora

Česko-polská obchodní komora

Obchodní komora poskytuje informace o možných obchodních partnerech v obou zemích a o základních podmínkách vzájemných obchodních styků. Zajišťujeme překlady a tlumočení v polském jazyce.

Certifikáty o původu zboží – Hospodářská Komora

www.komora.cz/obchod-a-sluzby/certifikaty

Co přinášejí. Certifikáty o původu zboží přináší zejména finanční úsporu při celním řízení, protože prokázání země původu zboží je základním předpokladem pro přiznání jakéhokoli celního zvýhodnění. Podle toho z jaké země zboží pochází, případně jakým způsobem byl původ zboží prokázán, se ...

Košice | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/kosice/referat-18852

Kráľ Ľudovít Veľký udelil mestu v roku 1369 erb, ktorý je na obmenu kráľovského znaku Anjovcov. Je to najstaršia mestská erbová listina v celej Európe. V roku 1657 vznikla univerzita, ktorá mala o 100 rokov neskôr už 629 poslucháčov a v roku 1777 sa zmenila na kráľovskú akadémiu, pri ktorej pracovala tlačiareň.

Elkem - kúpeľnové štúdio, Košice, obklady, dlažba, sanita

www.elkem.sk

K dispozícii je miestnosť na umývanie bicyklov, rozmerovo nadštandardné sklady a komory priamo pri byte. Široké a pohodlné parkovacie miesta. ... Elkem Košice - ideálny partner ... OBCHODNÉ ODDELENIE: Tel.: +421 55 72 81 612, 9 +421 911 657 392. Fax: +421 55 72 81 617. E-mail:

Dějiny Košic – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Ko%C5%A1ic

Dějiny Košic jsou dějinami druhého největšího města Slovenska, metropole východního Slovenska, někdejšího hlavního města Horních Uher, hlavního střediska protihabsburských stavovských povstání a zároveň sídelního města sedmihradských knížat, protiturecké pevnosti, mezinárodní kupecké metropole a druhého svobodného královského města středověkého Uherska.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates | Advokátska kancelária

tekeli.sk

Advokátska kancelária využíva inovatívne metódy založené na on-line mailovej komunikácii a komunikácii prostredníctvom videohovorov. Moderné formy umožňujú poskytovať služby klientom pohodlne bez ohľadu na geografické vzdialenosti. Advokátska kancelária si zakladá na individuálnom prístupe ku klientom a dôslednom ...

Košice – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%A1ice

Košice (iné názvy pozri kapitolu Názov) sú metropolou východného Slovenska a s takmer 240 000 obyvateľmi druhým najľudnatejším mestom na Slovensku.Mesto je súčasťou Košickej aglomerácie s 367 000 obyvateľmi a Košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti na Slovensku.. V roku 2013 sa Košice stali Európskym ...

Advokát | Košice | Ústavný súd | JUDr. Peter Franko, PhD.

akfranko.sk

JUDr. Peter Franko, PhD. pôsobí v advokácii už od roku 2009. Ako samostatný advokát začal poskytovať právne služby od roku 2013 kedy bola založená súčasná advokátska kancelária. Význam slova advokát pochádza zo slovného spojenia ad vocare, čo znamená „privolávať na pomoc“. Pomoc klientovi odborným, profesionálnym ...

Slovenská advokátska komora

www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/adv

13 feb stanovisko slovenskej advokÁtskej komory k nÁvrhu novely trestnÉho zÁkona Adresa: Kolárska 4, 813 42 Bratislava Volajte: +421 (2) 204 227 42 Email: office@sak.sk

Využite bezplatné právne poradenstvo | Miestny úrad Košice – Staré Mesto

kosice-city.sk/bezplatne-pravne-poradenstvo

Využite bezplatné právne poradenstvo Slovenskej advokátskej komory v Košiciach. Známy košický advokát Tomáš Illeš je jedným z najmladších členov predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. Pred rokom bol zvolený do najvyššieho vedenia tejto, na Slovensku najväčšej stavovskej organizácie. Okrem advokácie pôsobí aj v ...

Advokátska kancelária Košice | Advokát JUDr. Ján Šofranko

aksofranko.sk

Advokát JUDr. Ján Šofranko – zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 6577. Advokátska kancelária Košice JUDr. Ján Šofranko. Advokátska kancelária dokáže poradiť v situáciách, s ktorými sa klient nestretáva tak často a rozhodne sa obrátiť na advokáta, ktorý dokáže jasným a zrozumiteľným ...

EU AUDIT, s.r.o. - auditor Košice

www.euaudit.sk

Sme členmi Slovenskej komory audítorov s číslom licencie SKAU 272. Zodpovedným audítorom spoločnosti je Ing. Darina Kočišová, s licenciou SKAU 794 . ... V priebehu účtovného obdobia sa môžu vyskytnúť neštandardné obchodné a teda aj účtovné prípady. Na základe dohody s Vašou spoločnosťou môžeme riešenie takýchto ...

Firmy Košický kraj - DATABÁZA FIRIEM - INFOMA

www.infoma.sk/databaza-firiem.php

Firmy s úplnými informáciami. ABONEX, s.r.o. Spišská Nová Ves. Medzinárodné zasielateľstvo - preprava tovarov. ABRISO SK s.r.o. Čečejovce. Výroba extrudovanej polyetylenovej peny pre stavebné a obalové odvetvi ... AGRO KOVIS s.r.o. Haniska. Predaj - poľnohospodárska a komunálna technika. AGROBAZÁR - Benjamín Popély Veľké ...

Orgány ZMOS

www.zmos.sk/organy-zmos.html

Zložená je z komory miest a z komory obcí. Rada ZMOS zvoláva snem, zabezpečuje realizáciu jeho uznesení a spolu s predsedom riadi činnosť medzi zasadnutiami snemu. Zakladá a zriaďuje obchodné spoločnosti a iné subjekty, schvaľuje rozpočet, výsledky hospodárenia, rozhoduje o zásadných otázkach majetku združenia.

Catering Košice - oslavy, svadby, eventy | Platz

www.platzgroup.sk/catering

Svadby. Chutné a originálne jedlá z Platzu dokonale podčiarknu každú svadbu. Dopraj svojim hosťom kulinársky zážitok v najvýznamnejší deň tvojho života. Spolu s tebou zostavíme svadobné menu, ktoré v Košiciach nemá páru. v Košiciach! Okrem cateringových služieb ti zorganizujeme aj pestrú škálu eventov s cateringom v ...

AGZAT - predaj, eshop, servis | NOVÁTOR Košice

www.novator.sk/agzat/b12.htm

AGZAT , to je ochranná značka pre pôvodný slovenský výrobok s dlhoročnou tradíciou, originál medzi malotraktormi. Systém Agzat je vyrábaný od roku 1991, je to stroj odskúšaný rokmi prevádzky nielen na Slovensku, ale i v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a ďalších krajinách. Zobrazuje sa 1-22 z 22 položiek.

Slovenská advokátska komora

www.sak.sk

S lovenská advokátska komora je nezávislá samosprávna stavovská organizácia, združujúca viac ako 5600 advokátov a 2500 advokátskych koncipientov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu a chrániť ostatné práva a záujmy občanov a právnických osôb v súlade s Ústavou SR a zákonmi. Úlohy advokácie plnia advokáti najmä tým, že obhajujú ...

Slovenská pošta - Zaslať/prevziať medzinárodnú zásielku - posta.sk

www.posta.sk/potrebujem/zaslatprevziat-medzinaro …

Zmeny od 1. júla 2020. Zaslať zásielku do zahraničia. Prevziať zásielku zo zahraničia. Zoznam vecí, ktoré sú z poštovej prepravy v medzinárodnom styku vylúčené. Zásielky z cudziny so službou Dobierka. Usmernenie pre používanie prijateľných a neprijateľných výrazov na opis tovaru. Kontakt.

[Slovakia] Štadióny a arény | Stadiums and arenas

www.skyscrapercity.com/threads/slovakia-%C5%A0ta …

Košice Steel Aréna, košický štadión Ladislava Trojáka. location: Košice (234 596 citiziens, 2nd biggest city) capacity: 8 843; home club: HC Košice (1st Slovak hockey league) construction: 1868 (reconstructions in 1964, 1994 - 2004) website: www.steelarena.sk

PRIHLÁŠKA NA XXII. STOMATOLOGICKÉ DNI Košice - KVV Košice

kvvkosice.sk/prihlaska-std-kosice

STOMATOLOGICKÉ DNI KOŠICE KONANÉ SÚČASNE S VÝSTAVOU v dňoch 12.4 - 13.4.2023 ... Telefonický kontakt. Registračné číslo komory. Vaše IČO. Vaše DIČ ... Marketingové a obchodné spracovanie osobných údajov. Vaše osobné údaje(meno,priezvisko,e-mail,tel.číslo,ičo,dič...) sú u nás v Ing. ...

Záujmová samospráva – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1ujmov%C3%A1_samospr …

Záujmová samospráva je typ samosprávy, ktorá nepredstavuje vnútorne ucelený a usporiadaný systém či inštitút. V širšom zmysle zahŕňa všetky subjekty, ktoré vznikajú na základe združovacieho práva za účelom plnenia spoločného cieľa a ktoré majú vnútornú samosprávu. V užšom zmysle ( správne právo) ide o ...

Home | ILCHAM - Izraelská obchodná komora na Slovensku

www.ilcham.sk

Aktivity. Izraelská obchodná komora na Slovensku si uvedomuje dôležitosť kultúry ako základ porozumenia medzi národmi. Preto investuje do rozvoja takých aktivít, ktoré podporujú budovanie vzájomného rešpektu na základe poznania seba samých a tých, ktorí sa na prvý pohľad zdajú odlišní.

Schedules • imhd.sk Košice

imhd.sk/ke/schedules-timetables

Find line, stop, vehicle, text. Nearest stop. Sign up Log in Sign up Log in

Profil spoločnosti - Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/profil-spol …

Naša značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s. r. o. a od svojho začiatku je s týmto regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, kedy sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.