Politické strany a hnutia

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Seznam politických stran a hnutí v Česku – Wikipedie

Seznam politických stran a hnutí v Česku. V České republice bylo k 18. říjnu 2020 registrováno 81 aktivních politických stran a 142 politických hnutí, část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny. Registrované strany a hnutí jsou uvedeny v následujícím seznamu. Úplný autoritativní seznam ...

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_a_hnut%C3%AD_v_%C4%8Cesku

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich ...

biblio.hiu.cas.cz/records/77b4bd2b-7774-4740-91ec-114013180d5f

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre ...

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície. ... V hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice môže do mestského zastupiteľstva kandidovať obyvateľ mesta, ktorý má trvalý pobyt v niektorej z mestských častí patriacich do územia mesta. Kandidát môže kandidovať v ktoromkoľvek volebnom ...

www.minv.sk/

Politická strana – Wikipedie

Politická strana je charakterizována: snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací, společnými zájmy jejích členů (respektive alespoň jedním společným zájmem). Politická moc přitom nemusí být získána ve volbách, pokud jde o totalitní nebo např. exilové strany. Také ...

cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Seznam politických stran a hnutí na Slovensku – Wikipedie

Další volby na Slovensku: VÚC 2001 · VÚC 2005 · VÚC 2009 ·. VÚC 2013 · VÚC 2017. Politické strany a hnutí. HLAS · SaS · OLaNO · SMER-SD · PS · ĽSNS · Sme rodina · Za ľudí · KDH. Zahraniční politika. Na Slovensku v současnosti působí 64 politických stran a hnutí .

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_stran_a_hnut%C3%AD_na_Slovensku

Politické hnutie – Wikipédia

Politické hnutie môže byť: . spoločenské hnutie za dosiahnutie alebo udržanie politickej moci, pozri politické hnutie (spoločenské hnutie v politike); o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, ktorý stanovuje politickým stranám a hnutiam zhodné podmienky.Rovnako je to na Slovensku, kde zákon č. 85/2005 Z. z. - o politických stranách a politických ...

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A9_hnutie

Zoznam politických strán a politických hnutí na Slovensku

Aktívne politické strany a hnutia. Register politických strán a politických hnutí vedie v zmysle Zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach Ministerstvo vnútra SR. K 26. máju 2023 pôsobilo podľa registra na Slovensku nasledovných 57 politických strán a hnutí, ktoré pred týmto dátumom nezanikli a neboli v likvidácii.

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_politick%C3%BDch_str%C3%A1n_a_politick%C3%BDch_hnut%C3%AD_na_Slovensku

Politické strany a politické hnutia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

Politické strany a politické hnutia . Register politických strán a politických hnutí . Informácie týkajúce sa agendy politických strán . Výpis z registra politických strán a politických hnutí . Popis elektronickej služby ÚPVS "Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí"

www.minv.sk/

Politické strany a hnutia v SR - Ústredný portál verejnej správy

Občan a štát. Podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia, register politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany a sankcie za nesplnenie povinností upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o ...

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_politicke-strany-a-hnutia-v-sr

Politické strany a hnutia - Košice — Zoznam.sk

Politické strany a hnutia - Košice. Vyber podsekciu. Podsekcie: Časopisy, eZiny - Politick ...

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke-strany-hnutia/Kosice.html

Informácie týkajúce sa agendy politických strán

Podľa čl. 17 písm. j) Organizačného poriadku Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, koná vo veci registrácie podľa zákona o politických stranách a vedie register strán, do ktorého zapisuje zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapisovaných údajov a zrušenia a zániku strany ...

www.minv.sk/

Politické strany a hnutia — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Politické strany a hnutia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke-strany-hnutia/

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko – Wikipédia

Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko, skratka ĽS – HZDS, (do roku 2003 Hnutie za demokratické Slovensko, skratka HZDS) bola parlamentná a vládna politická strana pôsobiaca na Slovensku v rokoch 1991 – 2014.Od roku 1998 do volieb v roku 2006 strana pôsobila v opozícii. Jediným predsedom strany od jej vzniku v roku 1991 až do septembra 2013 bol Vladimír Mečiar.

sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDudov%C3%A1_strana_%E2%80%93_Hnutie_za_demokratick%C3%A9_Slovensko

Politická strana – Wikipédia

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento výraz používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politické hnutia - čo to je a aký je rozdiel od strán

Politické hnutia v modernom svete. Moderné politické hnutie možno rozdeliť na provládne a opozičné spoločenstvá. Tí, ktorí sú lojálni vláde, podporujú rozhodnutia vlády, zatiaľ čo opozícia ich naopak kritizuje. Politické hnutia v modernom svete do istej miery ovplyvňujú orgány štátnej moci a miestnu samosprávu.

biz.htgetrid.com/sk/new-politicheskie-dvizheniya-chto-eto-takoe-i-v-chem-otlichie-ot-partij.html

Občanské aktivity - Ministerstvo vnitra České republiky

Registrace politické strany nebo politického hnutí. Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.

www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

Politické strany a hnutia - European Court of Human Rights

Politické strany a hnutia Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva článok 11 (sloboda zhromažďovania a združovania) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahuje na politické strany. Znie takto: „1. Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa

www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_SLK.pdf

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície ...

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície. Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávy obcí . Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Delegovanie do volebných komisií

www.minv.sk/

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

Poskytnutí informace - seznam politicky exponovaných osob v období od 1. ledna 2020 do 12. května 2021. Č. j.: MV-71654-2/OV-2021.

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Politické strany a hnutia — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Politické strany a hnutia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; Obrázky; Slovník; Tel. čísla; Mapy ... Katalóg; Inštitúcie, úrady, strany; Politické strany a hnutia (40) Politické strany a hnutia.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke-strany-hnutia/

Ekologická politika. Strany a hnutia „zelených“ ako subjekty ...

Strany a hnutia „zelených" ako subjekty politických systémov vybraných európskych krajin a USA Úvod ... na politické strany zelených na územf Nemecka třeba vychádzať z politic-kých špecifík tejto európskej krajiny. Až do pádu berlfnskeho mūru roku 1989, do uzavretia 4+2 (USA, VeTká Britânia, Francúzsko a ZSSR so Spolko- ...

www.jstor.org/stable/44961045

PRINCÍP – Wikipédia

https://www.stranaprincip.sk. Politický portál. PRINCÍP (v rokoch 2010 – 2016 Strana Rómskej únie na Slovensku, skratka: SRÚS; v rokoch 2016 – 2019 Šport do Košíc a na Východ, skratka ŠKV; v rokoch 2019 – 2021 MORÁLNY PRINCÍP SLOVENSKA, skratka MPS) je slovenská politická strana pôsobiaca primárne na východnom Slovensku.

sk.wikipedia.org/wiki/PRINC%C3%8DP

Voľby - Jednotlivé politické strany, hnutia, koalície - LIGA, občiansko ...

Poltár, predseda vystúpil zo strany. Revúca, predseda zomrel. Rimavská Sobota, predseda zomrel v 02/ 2009. Velký Krtíš, Mojžišová Jana, +421 907 889 130, janka.mojzisova@centrum.sk. Zvolen, vybraný predseda nevstúpil do strany. Žarnovica, predseda vystúpil zo strany. Žiar nad Hronom, strana nemá zastúpenie . Žilinský kraj

volby.estranky.sk/clanky/jednotlive-politicke-strany_-hnutia_-koalicie/liga.8.html