Vyššie odborné školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace

Státní vyšší odborná škola nabízí studium tříletých oborů diplomovaný zubní technik, farmaceutický asistent, nutriční terapeut a diplomovaná všeobecná sestra. Možnost dálkového i kombinovaného studia. Kapacita 600 studentů.

VOŠ SOKRATES

VOŠ SOKRATES poskytuje vzdělání v oboru Obecně právní činnost v rámci studijního programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru. Studium práva a ekonomie je v současné době nezbytností pro jakoukoliv praktickou činnost. Absolvent ...

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o.

Vzdělávání v oboru Řízení malého a středního podniku. Denní i dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky, prakticky zaměřené studium, souvislá čtyřměsíční odborná praxe. Pro absolventy možnost navazujícího jednoročního bakalářského studia na Vysoké škole …

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, obecně prospěšná společnost

Vyšší odborná škola nabízející tříletý denní a čtyřletý dálkový pomaturitní obor obchodně-podnikatelská činnost.

Vyšší odborná škola Mediální tvorby

Nabízíme studium mediální tvorby. Vtáhneme Vás do zákulisí mediálního průmyslu, poznáte jak to chodí v rádiu, v televizi, v novinách a dalších odvětvích. Naberete spoustu praktických i teoretických zkušeností a díky tomu se o tebe lidi v médiích poperou.

Čoskoro zatvára (v 12:00)

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika fyzika dějepis Gis kartografie matika

Doučování online matematika – matika fyzika dějepis Gis kartografie Seo grafika a další předměty a to Rychle dle nejnovějších technik učení. Vyučují vysokoškolsky vzdělaní učitelé profesionálové. Doučování se provádí v učebnách Ostrava a Pardubice.

5790 kmČeská republika, Ostrava

Vyššie odborné štúdium - Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice

moyzeska.sk/index.php/vyssie-odborne-studium

Vyššie odborné štúdium. Ľavý bočný panel ... 2022/2023. Maturitné skúšky 2022/2023. Prijímacie skúšky na školský rok 2023/2024. Dokumenty. Potvrdenie o návšteve školy. Tlačivá a formuláre. Štruktúra práce. ... Moyzesova 17 P.O. BOX C – 46 041 76 Košice 1. Kontakt: Tel.č.1: 055/622 11 89 Tel.č.2: 055/622 11 63 E ...

Vyšší odborná škola – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD_odbor …

Vyšší odborná škola (VOŠ) poskytuje absolventům středních škol zakončených maturitní zkouškou možnost dalšího zvyšování kvalifikace.Ve srovnání se studiem na vysokých školách (VŠ) jsou obory vzdělání na vyšších odborných školách zaměřeny především na praktickou profesní orientaci a trvají zpravidla 3 roky. . Vyšší odborná škola tedy není vysoká ...

Vyššie odborné štúdium - Stredná priemyselná škola v Košiciach ...

priemyslovka.sk/vyssie-odborne-vzdelanie

V prípade záujmu o vyššie odborné štúdium pošlite prihlášku s prílohami na adresu školy do 31. mája 2021. Prihlášku na štúdium môžete doručiť: poštou na adresu – Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, 040 01 Košice; osobne na sekretariát školy – Komenského 2, Košice

Informácie o prijímacom konaní na vyššie odborné štúdium v študijnom ...

www.ostrovskeho.sk/informacie-o-prijimacom-konan …

Uchádzač v stanovenom termíne (do 31. mája 2022) doručil riadne vyplnenú prihlášku na vyššie odborné štúdium. K prihláške je nutné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a kópie koncoročných vysvedčení z 1. až 4. ročníka strednej školy, maturitná skúška nesmie byť staršia ako 5 rokov (najstaršia ...

Vyššia odborná škola - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

www.zoznamskol.eu/typ/vyssia-odborna-skola

Typ školy: Štátne, Exnárova 8, Košice Riaditeľ/ka: Mgr. Róbert Galovics, www.konja.eu. Súkromná stredná odborná škola ekonomickáTercium, Palackého 14, Košice. ... Neviem sa vyjadriť k úrovni školy, ale videla som ako sa správajú žiaci a učitelia na exkurzii na hr... Ďalšie témy diskusie.

Stredné odborné školy Košice (75 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/stredne-odborne-skoly/kosice

Slovensko Košický kraj Stredné odborné školy - Košice. 1 - 25 z celkom 75 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám ... virtuálnu grafiku aj masmediálnu tvorbu. Škola má aj vyššie odborné vzdelávanie s titulom diplomovaný špecialista. Tiež ZUŠ a CVČ. www.filmovaskola.sk Petzvalova 2 , 040 11 Košice Kontakty. Stredná ...

Študijné odbory - SSOŠ Postupimská 37, Košice

www.ssoske.sk/sk/studijne-odbory

Študijné odbory. OBCHODNÁ AKADÉMIA - bilingválne štúdium. 5 - ročné stredošk. štúdium pre absolventov 8. a 9. ročníka. ZŠ 1 trieda: anglická. GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ. 4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ. DIZAJN - grafický a priestorový. 4 - ročné stredoškolské štúdium pre absolventov ZŠ ...

vyššie odborné štúdium - SSOŠ Postupimská 37, Košice

www.ssoske.sk/sk/studijne-odbory/danove-sluzby-- …

2- ročné vyššie odborné štúdium (pre absolventov stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním) Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu: SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, 040 22 Košice prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

Konzervatórium (Košice, Timonova 2) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Konzervat%C3%B3rium_(Ko%C5 …

Timonova 2, 040 01 Košice. Telefón. +421 55 622 19 67. Oficiálny web. konke.sk. Oficiálny e-mail. sekretariat@konke.sk. Konzervatórium Košice je konzervatórium v Košiciach, mestskej časti Staré Mesto. Bolo založené 10. októbra 1951.

Vyššie odborné školy (33 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vyssie-odborne-skoly

Katalóg Vzdelávanie a školy Školy Vyššie odborné školy VOŠ ekonomické a právne (6) VOŠ ... gastronómie a cestného ruchu. Vyššie odborné štúdium. www.hastropy.sk Stromová 34 , 921 01 Piešťany Kontakty. Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Tovarnícka 1641, Topoľčany ... 040 01 Košice Kontakty spseke.edupage.org.

Stredná odborná škola železničná, Palackého 14 - Stredné odborné školy ...

stredna-odborna-skola-zeleznicna-palackeho-14.ka …

Ďakujeme. Vyplnením tohto formulára a jeho odoslaním vyjadrujem súhlas so spôsobom spracovania osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom. Keď mu nesúhlasíte s vyššie uvedeným postupom, nevypĺňajte, prosím, tento formulár.

Vyššie odborné školy Slovensko (24 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/vyssie-odborne-skoly/slovens …

Vyššie odborné školy - Slovensko. Banskobystrický kraj (2) Bratislavský kraj (4) Košický kraj (1) Nitriansky kraj (3) Trenčiansky kraj (2) Trnavský kraj (2) 1 - 24 z celkom 24 výsledkov Zoradiť podľa:

Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

www.zoznamskol.eu/skola/10453-stredna-odborna-sk …

Moldavská cesta 2, Košice - Každoročne otvárame: Trojročné štúdium - učebné odbory Štvorročné štúdium - študijné odbory Dvojročné štúdium - denné nadstavbové, a štúdium popri zamestnaní, Externé štúdium- získanie výučného listu z oblasti autoopravárenstva. V okolí školy do 200m sú 3 internáty.

Vyššie odborné vzdelanie aj na strednej škole - www.sme.sk

www.sme.sk/c/1490716/vyssie-odborne-vzdelanie-aj …

Vyššie odborné vzdelanie aj na strednej škole. V období maturít sa napätie v domácnostiach mnohých maturantov zvyšuje. Niektorí prípravu na skúšky dospelosti zvládajú, iní podliehajú nervozite. Psychická záťaž rastie aj preto, že vzápätí po maturitách čakajú väčšinu študentov ešte prijímacie skúšky na. „Aj ...

Stredná zdravotnícka škola (Košice, Moyzesova 17) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_zdravotn%C3%A …

30. Následne v školskom roku 1950/51 bol zmenený názov školy na Zdravotnícka škola s odbormi zdravotná sestra, zubný laborant, zdravotnícky laborant. V nasledujúcom školskom roku 1951/1952 na škole pribudol odbor detská sestra. V školskom roku 1962/1963 škola zmenila sídlo a presťahovala sa na Moyzesovu ulicu č. 17.

Študijné odbory - Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

kukucinka.edupage.org/a/studijne-odbory

Diplomovaný fyzioterapeut. Forma štúdia : denná – vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl. Prijímacie pohovory: test z biológie a fyziky, talentová skúška (telovýchovné disciplíny vrátane plávania) Dátum podania prihlášok : do 31.5. príslušného kalendárneho roka. Podmienky prijatia : maturita, dobrý ...

Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

filmovaskola.edupage.org

Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej, Petzvalova 2, Košice, vyhlasuje v zmysle § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/2024 v

Obecná informace o vyšším odborném vzdělávání - MŠMT ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/ …

Zde naleznete o becné informace o vyšším odborném vzdělávání v ČR. Vzdělávání ve vyšších odborných školách (dále jen VOŠ) spadá do sektoru terciárního, nevysokoškolského vzdělávání. Tento samostatný stupeň vzdělávání byl v roce 1995 zakotven novelou do dříve platného školského zákona (č. 29/1984 Sb ...

Práca ihneď: Na vysokej škole Košice - Šaca - Jún 2023 - 45 ponúk práce ...

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-na-vysokej-%C5%A1kole/K …

Práca Na vysokej škole Košice - Šaca +16 km +16 km. Hľadať . Filtre. 45 pracovných ponúk ... informácie o pracovnom mieste: riadenie školy a zamestnancov školy Informácie pre uchádzača: Košický samosprávny kraj zastúpený ... Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, Študent vysokej školy, Vysokoškolské I. stupňa, ...

Práca ihneď: Učiteľka v materskej škole Košice - Jún 2023 - 47 ponúk ...

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-u%C4%8Dite%C4%BEka-v-ma …

Práca: Učiteľka v materskej škole Košice • Vyhľadávanie z 15.900+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Košice • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Učiteľka v materskej škole nájdete ľahko!

Kontakt | Stredná odborná škola technická a ekonomická ... - EduPage

ipari.edupage.org/contact

Vyššie odborné štúdium. Štipendium - Ösztöndíj. ... Známky. Rozvrh. Písomky / DÚ. Kalendár. Suplovanie. Prihlásenie. Kontakt. Meno školy: Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho - Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice ... skola@ipari.sk: Telefón: +421 55 ...

Školy - Košice - kontakty, adresy, mapy | Blesk.cz

www.blesk.cz/regiony/kosice-mesto-552585/skoly

Základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Kontakty na školy v regionu. Blesk.cz AHA! E15.cz iSport.cz Auto.cz Recepty.cz Blesk pro ženy Živě.cz Reflex.cz Dáma.cz více Ábíčko.cz AutoRevue.cz ... ŠKOLY - Košice--Vše--

Odborné učilište Košice I - Zoznam škôl - najväčší databáza škôl

www.zoznamskol.eu/typ/stredne-odborne-uciliste

Košice I - Stredné odborné učilište - Zoznam všetkých verejných, súkromných a cirkevných škôl na slovenské. Detailná databáza škôl. ... Materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy V databáze sa nachádza viac ako 6 400 škôl. MENU.