Inšpekcie

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

ŠIC Košice – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

040 01 Košice Tel.: +421 55 321 16 80 E-mail: sicke@ssi.sk. RNDr. Monika MURÍNOVÁ Riaditeľka školského inšpekčného centra Tel.: +421 55 321 16 81. PhDr. Valéria LEŠČIŠINOVÁ Zástupkyňa riaditeľky Tel.: +421 55 321 16 82

www.ssi.sk/sic-kosice/

Štátna školská inšpekcia – Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia Ústredie Staré grunty 52 841 04 Bratislava 4 Kancelária hlavnej školskej inšpektorky tel.: +421 2 321 95 811 hsi@ssi.sk Kontakt pre médiá media@ssi.sk ... Košice Němcovej 30 040 01 Košice Tel.: +421 55 321 16 80 Email: sicke@ssi.sk RNDr. Monika Murínová

www.ssi.sk/

Kontakt | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov ... Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 Odbor výkonu dozoru ke@soi.sk tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55.

www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

pracovisko Košice-uvod | Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a.s. Hollého 3 040 01 Košice Email tiko@tisr.sk. Podateľňa pre žiadosti, evidencia spisov 055 / 7208 114 Email podajtiko@tisr.sk. DOK/STA 0918 718 013 . Riaditeľ pracoviska . Meno Funkcia Mobil Telefón Email; Zádoriová Jarmila, Mgr. riaditeľka pracoviska: 0917 475 111: 055 / 7208 103:

www.tisr.sk/sk/kontakty/pracovisko-kosice/pracovisko-kosice-uvod.html

Košice | sizp.sk

Košice . Inšpektorát životného prostredia Košice Rumanova 14, 040 53 Košice . Riaditeľ Mgr. Peter Gacík tel.: 055/6330285 fax.: 055/6324892 e-mail:izpke@sizp.sk. Odbor inšpekcie ochrany vôd Ing. Gabriel Dancák tel.: 055/6332913 e-mail:sizpiovke@sizp.sk. Havarijná služba OIOV 0903770174. Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Ing ...

www.sizp.sk/kontakty/inspektoraty/kosice

Slovenská obchodná inšpekcia – Zoznam kontaktov - Pravoeshopov.sk

827 99 Bratislava. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. Odbor výkonu dozoru. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04. fax č. 02/58 27 21 70. email: ba@soi.sk. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie.

pravoeshopov.sk/slovenska-obchodna-inspekcia-zoznam-kontaktov/

Slovenská stavebná inšpekcia, inšpektorát Košice - Azet.sk

www.ssiri.sk. 055 / 632 00 24. ssi-ke@ssiri.sk. Slovenská stavebná inšpekcia, inšpektorát Košice. Komenského 39/A. 040 01 Košice. Kontaktovať e-mailom. Orgán štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva Ministerstvo výstavby stavebný dohľad.

www.azet.sk/firma/496994/slovenska-stavebna-inspekcia-inspektorat-kosice/

Technická inšpekcia, a.s., Košice, Košice, Južná Trieda - kontakt a ...

055 / 720 81 14. tiko@tisr.sk. Technická inšpekcia, a.s., Košice. Južná Trieda 95. 040 48 Košice. Kontaktovať e-mailom. Certifikačná a inšpekčná činnosť, overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

www.azet.sk/firma/pobocka/41541/46296/195279/technicka-inspekcia-a-s-kosice_1/

Kontakt - Košice - Národný inšpektorát práce

Inšpektorát práce Košice Kontaktná adresa Masarykova 10 041 01, Košice Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205 E-maily. Všeobecný email ip.kosice@ke.ip.gov.sk Podateľňa Jusková Stella +42155/6002303 Médiá Ing. Ritterová Daniela +42155/6002304 ...

www.ip.gov.sk/kontakt/ke/

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Košice - Azet.sk

055 / 632 48 95. 055 / 632 48 92. informacie_za@sizp.sk. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Košice. Rumanova 14. 040 53 Košice. Odborný kontrolný orgán vykonávajúci štátny dozor a ukladajúci pokuty vo veciach starostlivosti o životné prostredie. Kontrola životného prostredia.

www.azet.sk/firma/pobocka/5824/7758/194361/slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia-kosice/

Košický kraj | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Košický kraj. Právoplatné rozhodnutia za 41. týždeň 2022 [pdf, 433 kB. Právoplatné rozhodnutia za 42. týždeň 2022 [pdf, 824 kB. Právoplatné rozhodnutia za 43. týždeň 2022 [pdf, 417 kB. Právoplatné rozhodnutia za 44. týždeň 2022 [pdf, 745 kB. Právoplatné rozhodnutia za 45. týždeň 2022 [pdf, 1003 kB.

www.soi.sk/sk/Pravoplatne-rozhodnutia/Prvostupnove/Kosicky-kraj.soi

Organizačná štruktúra | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Inšpektoráty SOI. Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. Odbor výkonu dozoru a Právny odbor. ba@soi.sk. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70. Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj. Pekárska 23, 917 01 Trnava 1. Odbor výkonu dozoru a Právny odbor.

www.soi.sk/sk/SOI/Organizacna-struktura.soi

Kontakty Inšpekcia práce – poradenstvo - Slovensko

Kontakty – Inšpekcia práce ... IP Košice TEL: +421 55 6002301 Písomne na e-mail: ip.kosice@ke.ip.gov.sk IP Nitra TEL: +42137/6933801 ; +421 907 983 100 Písomne na e-mail: ip.nitra@ip.gov.sk IP Prešov Poradenstvo pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov /pondelok,streda,piatok/ TEL: +421 907 918 701

www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kontakty-inspekcia-prace-poradenstvo.pdf

Kontakt - Národný inšpektorát práce

Masarykova 10 040 01, Košice IČO: 00166405 Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205 E-maily. Všeobecný email meno.priezvisko@ip.gov.sk Podateľňa podatelna@ip.gov.sk Generálná riaditeľka generalna.riaditelka@ip.gov.sk Médiá ladislav.kerekes@ip.gov.sk ...

www.ip.gov.sk/kontakt/

Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“) ako orgán dohľadu nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v súlade s § 20 ods. 14 citovaného zákona, vypracovala a následne zrealizovala národný sektorový program zameraný na ...

www.soi.sk/

Inšpektorát práce, Košice, Košice, Masarykova - kontakt a fakturačné údaje

0918 597 177. ip.kosice@ke.ip.gov.sk. Inšpektorát práce, Košice. Masarykova 10. 040 01 Košice. Kontaktovať e-mailom. Dozor nad dodržiavaním predpisov, vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov, poradenstvo v oblasti ochrany práce zamestnávateľom, zamestnancom a fyzickým osobám.

www.azet.sk/firma/59794/inspektorat-prace-kosice/

Úvod | Technická inšpekcia, a.s.

Information about Technická inšpekcia, a.s. International activity; Independent Auditor's Report Independent Auditor's Report on the Audit of the Financial Statements; Membership in TIC Council; Customer service. Price list; Complaints, appeals and other applications; ... 040 01 Košice Slovakia

www.tisr.sk/en/

Národný inšpektorát práce - Orgán štátnej správy v oblasti ...

Národný inšpektorát práce v rámci spolupráce s Prognostickým ústavom Slovenskej akadémie vied žiada odbornú verejnosť - podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby z oblasti stavebníctva - o zapojenie sa do online prieskumu, týkajúceho sa informácií o vysielaní zamestnancov na výkon služby do iného členského ...

www.ip.gov.sk/

Slovenská inšpekcia životného prostredia | Slovenský Rybársky Zväz – 95 ...

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA - ÚSTREDIE: Útvar inšpekcie ochrany vôd všetky okresy SR +421 2 654 23 181 +421 2 654 26 950 70 ... INŠPEKTORÁT OCHRANY VÔD SIŽP KOŠICE: Inšpektorát ochrany vôd SIŽP Košice Košice I.-IV., Košice - okolie, Michalovce, Sobrance, Spišská Nová Ves, Gelnica, Trebišov, Prešov, Levoča ...

www.srzrada.sk/slovenska-inspekcia-zivotneho-prostredia/

Územné rozdelenie pracovísk | Technická inšpekcia, a.s.

O nás. Profil Sme akciová spoločnosť, ktorej zakladateľom je štát, pričom v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti Technická inšpekcia, a. s.; História Máme vyše 20 ročnú históriu. Vznikli sme v roku 1996 ako príspevková organizácia a v roku 2006 sme boli transformovaní na akciovú ...

www.tisr.sk/sk/kontakty/

Odborná príprava elektrotechnikov | Technická inšpekcia, a.s.

Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti Technická inšpekcia, a. s. História Máme vyše 20 ročnú históriu. Vznikli sme v roku 1996 ako príspevková organizácia a v roku 2006 sme boli transformovaní na akciovú spoločnosť ... Košice (Ing. Hreha Rastislav 0905 808 031). Na odbornú prípravu sa prihláste na pracovisku vo Vašom ...

www.tisr.sk/sk/vychova-vzdelavanie/odborne-pripravy-reviznych-technikov/odborna-priprava-elektrotechnikov/

Národný inšpektorát práce - MPSVR SR - Slovensko

Národný inšpektorát práce riadi a usmerňuje inšpekciu práce na Slovensku. Inšpekcia práce u zamestnávateľov dozerá nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov, predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavaním predpisov z oblasti sociálnej legislatívy v doprave a dodržiavaním zákazu nelegálneho ...

www.employment.gov.sk/sk/organizacie-ministerstva/narodny-inspektorat-prace/

Inšpekcia v sociálnych veciach - MPSVR SR - Slovensko

INŠPEKCIA V SOCIÁLNYCH VECIACH. Platná právna úprava. Štruktúra Inšpekcie v sociálnych veciach. Informácie pre verejnosť. Postupy. Plán dozornej činnosti. Výsledky inšpekčnej činnosti. Kontakty. Kariéra.

www.employment.gov.sk/inspekcia-v-socialnych-veciach/