Ministerstvá, úrady • Košice a okolie

Dominik Vrubel

Nabízíme tyto služby: zemní a výkopové práce traktor-bagrem – JCB 3CX, sitemaster, lopaty: 30 cm, 70 cm, svahovací lopata, svahování terénů, základové desky, výkopy bazénů, přípojky inženýrských sítí, skládání materiálů paletyzačními vidlemi,  …

232 kmČeská republika Pazderna 19

OTVORENÉ (nonstop)

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav plní úkoly Národního zdravotnického informačního systému, provádí sběr a zpracování zdravotnických informací a vede národní zdravotní registry.

Krajské vojenské velitelství Ostrava

Velitelství vykonává státní správu na území Moravskoslezského kraje a je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace a tuto problematiku projednává s …

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Okresné úrady / Klientske centrá / Košice, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Miestna štátna správa Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku. English; INFOSERVIS ... Okresný úrad Košice Komenského 52, 041 26 Košice Prednosta Mgr. Martin Seman telefón: klientske centrum -> 055/ 600 14 70 [prednosta -> 055/ 600 12 01]

KR - Košice, Ministerstvo vnútra SR - Krízové riadenie

www.minv.sk

Prednosta OÚ Košice, funkcionári a zamestnanci odboru KR sa zúčastňujú na základe pozvania na zasadnutiach KŠ mesta Košice, OÚ v Košickom kraji. OÚ Košice rieši procesné chyby pri vydávaní vlastných interných aktov riadenia v rámci vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu. OÚ Košice personálne a organizačne ...

Košice | sizp.sk

www.sizp.sk/kontakty/inspektoraty/kosice

Košice . Inšpektorát životného prostredia Košice Rumanova 14, 040 53 Košice . Riaditeľ Mgr. Peter Gacík tel.: 055/6330285 fax.: 055/6324892 e-mail:izpke@sizp.sk. Odbor inšpekcie ochrany vôd Ing. Gabriel Dancák tel.: 055/6332913 e-mail:sizpiovke@sizp.sk. Havarijná služba OIOV 0903770174. Odbor inšpekcie ochrany ovzdušia Ing ...

Kontakty Regionálne centrá | Ministerstvo investícií, regionálneho ...

www.mirri.gov.sk/kontakt/kontakty-regionalne-cen …

Regionálne centrum Košice. Moldavská cesta 10/B, 040 11 Košice. rc.ke@mirri.gov.sk. Odborný konzultant - vedúci centra. 0947 913 133. Odborní konzultanti. 0948 206 517 0947 923 932. ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach , Ministerstvo vnútra SR - Polícia

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... OO PZ Košice - Staré mesto Pribinova 6, 040 01 Košice. 09619 31855: 09619 31809 : mestská časť Košice - Staré Mesto: OO PZ Košice - Sever Tolstého 34, 040 39 Košice.

Košice - Slovakia.travel

slovakia.travel/kosice

Druhé najväčšie slovenské mesto Košice je nielen centrom východného Slovenska, ale aj jadrom oblasti Východných Karpát, spájajúcej špecifiká viacerých národov a národností. Mesto KOŠICE (242 066 obyvateľov) leží na rieke Hornád na západnom okraji Košickej kotliny, má dlhú a bohatú históriu a prežíva veľmi ...

Okresné úrady / Klientske centrá / Košice-okolie / Evidencia vozidiel ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Klientske centrum Košice-okolie Evidencia vozidiel Hroncova 13, 040 01 Košice ÚRADNÉ HODINY: Pondelok: 08:00 - 15:00 Utorok: 08:00 - 15:00 Streda: 08:00 - 17:00

Domov - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozvedieť sa viac o ministerstve. Vyhľadávanie na stránke Ministerstva spravodlivosti SR Vyhľadaj. Hľadáte toto? Znalec Právnik Vzor podania RPVS Súdne konanie.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ...

www.mirri.gov.sk

Peter Balík. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Slovensko stojí pred veľkou výzvou – zabrániť prepadnutiu eurofondov, naštartovať čerpanie nových fondov EÚ a pomôcť zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. Som presvedčený, že na to máme. Ministerstvo. Všetky informácie o MIRRI na jednom ...

Rodinná poradňa – Úprimné, dôverné a anonymné poradenstvo pre ...

www.rodinnaporadna.gov.sk

Štúrova 7, 040 01 Košice, ropo.ke@upsvr.gov.sk, 0918639583. Rodinná poradňa Humenné: Nám. slobody 26/10, Humenné, ropo.he@upsvr.gov.sk, 0918639784. Ako sa pripraviť na prvé stretnutie. Na prvé stretnutie v bezplatnej rodinnej poradni môžete prísť sami, alebo si so sebou priviesť priateľa, či rodinného príslušníka ...

Richard Raši: Rozpočet na EYOF 2021 je dostatočný, rozhodnúť sa musia ...

www.mirri.gov.sk/aktuality/podpredsednicka-vlady …

„Dnes, aj po rokovaní s primátorom mesta Košice a predsedom Košického samosprávneho kraja som presvedčený, že rozpočet pripravený pre EYOF 2021 je dostatočný a vklad vlády, ktorý je do časti rozpočtu, ktorá sa týka mesta Košice 12 miliónov eur, ale celkovo cez ďalšie programy (NTC, Internáty) dosahuje približne 50 ...

Titulná stránka :: Ministerstvo obrany SR

www.mosr.sk

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Prepnúť vyhľadávanie. MO SR. Informácie o Ministerstve obrany SR; Predstavitelia; Organizačná štruktúra; Priority; Strategické dokumenty; Materiály a dokumenty; Modernizácia a rozvoj; Výskum a vývoj; Legislatíva; Verejné obstarávanie a obstarávanie; Predaj majetku;

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

www.health.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Titulná stránka | FAQ | Mapa stránky | Kontakty | Textová verzia | ... KOŠICE: UNLP Košice (M Om) ...

Kontakty - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk/ministerstvo-1/utvar-veduceho-hygi …

Oddelenie oblastného hygienika Košice. ... Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava. Základné informácie. Štatút ministerstva; Vedúci predstavitelia ministerstva; Organizačný poriadok; Kontakt. Telefón: +421 2 5949 4111.

Znalci - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sluzby/znalci

Znalci. Informácie o znaleckých činnostiach a úkonoch pre laickú aj odbornú verejnosť. Informácie pre verejnosť o činnosti znalcov. Informácie pre znalcov. Informácie pre znalcov a pre záujemcov o vykonávanie znaleckej činnosti. Informácie k vzdelávaniu znalcov. Zoznam znalcov. Odkaz na zoznam znalcov.

Súdy a rozhodnutia - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia

Súdy a rozhodnutia. Informácie týkajúce sa súdov. Informácie týkajúce sa sudcov. Zoznamy pojednávaní. Zoznam rozhodnutí. Zoznam verejných obstarávaní. Zoznam zmlúv. Zoznam výberových konaní a informácie k výberovým konaniam. Informácie o presunoch súdnych spisov v rámci novej súdnej mapy.

Občianske preukazy, Ministerstvo vnútra SR - Polícia

www.minv.sk

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Držiteľom občianskeho preukazu od 1. decembra 2019 môže byť aj občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo občan mladší ako 15 rokov.

ÚPSVaR > Úrad práce,sociálnych vecí a rodinyKošice - Slovensko

www.upsvr.gov.sk/ke.html

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Pre budúcich podnikateľov - SBA; Národné podnikateľské centrum; Sociálna poisťovňa; Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže; Elektronické podania na ústredie a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo spravodlivosti SR - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/ministerstvo

Ministerstvo spravodlivosti SR Račianska ul. 71 813 11 Bratislava IČO: 00166073. Ústredňa: +421 2 888 91111 Podateľňa: podatelnamssr@justice.sk. Organizácie v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti SR. Zbor väzenskej a justičnej stráže; Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR;

Voľné pracovné miesta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/volne-pracovne-miesta

Voľné pracovné miesta pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pridať ponuku. Rozšírené hľadanie. Pedagogická pozícia. Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) (300) Učiteľ/ka SŠ. (201) Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Ochrana osobných údajov Okresný súd Košice II - Ministerstvo ...

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy/ochra …

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Hraničná 12. 820 07 Bratislava 27. Tel.: +421 /2/ 3231 3214. E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Okresný súd Košice II, ako prevádzkovateľ (ďalej ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov poskytuje osobám, od ktorých osobné údaje získava a ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra štartuje komunikačnú kampaň k parlamentným voľbám 2023. 01. 06. 2023 - Ministerstvo vnútra SR dnes odštartovalo komunikačnú kampaň k parlamentným voľbám, ktorú pripravil Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra Ministerstva vnútra SR v spolupráci s odborníkmi. Počnúc dnešným dňom až do dňa ich ...

MINISTERSTVO OBRANY SR - Slovensko

www.crz.gov.sk/data/att/1612197_dokument1.pdf

Košice Komenského 39/A Košice 81. Vojenský útvar 1109 Michalovce Hviezdoslavova 1 Michalovce 82. Stredisko prevádzky objektov Rožňava Šafárikova 57 Rožňava 83. Vojenský stavebný úrad Košice Komenského ul.39/A Košice 84. Vojenský katastrálny úrad Košice Komenského ul.39/A Košice 85. Vojenský útvar 7945 Rožňava ul.