Technické kurzy • Košice a okolie

Ing. Michal Tkáč - Bonitas plus

Organizovanie školiacich a rekvalifikačných programov v oblasti strojárstva, výpočtovej techniky. Výskum trhu a verejnej mienky.

TERRA s.r.o. Košice

Predaj georadarov pre geofyzikálny a inžiniersko geologický prieskum. Školenia.

31 kmHáj 40

Mgr. Jozef Veliký - Favorit

Výchova a vzdelávanie pracovníkov v oblasti stavebnej mechanizácie s celoštátnou pôsobnosťou.