Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice

Adresa:

Rastislavova 65
Košice, 040 01
Košický kraj

Fakturačné údaje

Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice
Rastislavova č. 65
040 01  Košice
sk Slovensko

IČO: 31687067
IČ DPH: SK2020491869
DIČ: 2020491869